สล็อต pgslot

สล็อต pgslot

คณะกรรมการโอลิมปิกของจอร์แดนสอดคล้องกับ Radio Hala และ Bliss 104.3FM ในวันวิทยุโลก

คณะกรรมการโอลิมปิกของจอร์แดนสอดคล้องกับ Radio Hala และ Bliss 104.3FM ในวันวิทยุโลก

คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งจอร์แดน (JOC) จัดงานวันวิทยุโลกในวันศุกร์โดยเปิดตัวความร่วมมืออย่างเป็นทางการกับ Radio Hala และ Bliss 104.3FM ซึ่งเป็นข้อตกลงพิเศษที่จะ ช่วยเผยแพร่ข่าวกีฬาในเชิงบวกไปทั่วราชอาณาจักร ความร่วมมือดังกล่าวจะเป็นเวทีสำหรับแผนการสื่อสาร ‘Living Sport’ ของ JOC...

Continue reading...

รณรงค์กาดำเตชะโฉ่ ใช้กีฬาแก้ปัญหาความรุนแรงต่อสตรีและความไม่เท่าเทียมกันทางเพศ

รณรงค์กาดำเตชะโฉ่ ใช้กีฬาแก้ปัญหาความรุนแรงต่อสตรีและความไม่เท่าเทียมกันทางเพศ

ความรุนแรงต่อสตรีและการเลือกปฏิบัติทางเพศเป็นปัญหาที่บั่นทอนจิตใจ ซึ่งจำเป็นต้องได้รับการแก้ไขอย่างจริงจัง เพื่อทำให้สังคมมีความยุติธรรมและเพื่อประชาชนของตนเท่านั้นKadam Badhate Chalo (KBC) เป็นแคมเปญที่ขับเคลื่อนโดยเยาวชนที่ริเริ่มโดย Society for Participatory Research (PRIA) และมูลนิธิ Martha Farrell...

Continue reading...