สล็อตเว็บตรง , ฝากถอนไม่มีขั้นต่ำ เว็บตรง เฮ! สนง.อัยการสูงสุด ตรวจร่างสัญญาโมเดอร์นา เสร็จแล้ว

สล็อตเว็บตรง , ฝากถอนไม่มีขั้นต่ำ เว็บตรง เฮ! สนง.อัยการสูงสุด ตรวจร่างสัญญาโมเดอร์นา เสร็จแล้ว

สล็อตเว็บตรง , ฝากถอนไม่มีขั้นต่ำ เว็บตรง สำนักงานอัยการสูงสุด เปิดเผยว่าขณะนี้ทางสำนักงาน ตรวจร่างสัญญาโมเดอร์นา เสร็จแล้ว ยืนยันไม่มีร่างสัญญาวัคซีนอยู่ในมือของสำนักงานอัยการเเล้ว นาย อิทธิพร แก้วทิพย์ โฆษกสำนักงานอัยการสูงสุด นายประยุทธ เพชรคุณ รองโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุด ร่วมเเถลงถึงความคืบหน้ากรณี สำนักงานอัยการสูงสุดตรวจร่างสัญญาจัดซื้อวัคซีนโมเดอร์นา

นายประยุทธ กล่าวว่า ตามที่สำนักงานอัยการสูงสุดได้แถลงข้อเท็จจริงเมื่อวันศุกร์ที่ 2 ก.ค.64 

ว่าไม่มีหน่วยงาน หรือองค์กรใดส่งร่างสัญญาการจัดซื้อวัคซีน โมเดอร์นาให้กับสำนักงานอัยการสูงสุด เพื่อพิจารณาตรวจร่าง และต่อมาในวันเดียวกันเวลาประมาณ 15.00 น.เศษ องค์การเภสัชกรรมส่งร่างจัดซื้อวัคซีนโมเดอร์นา ให้สำนักงานอัยการสูงสุดพิจารณาตรวจร่างสัญญา ภายหลังจากสำนักงานอัยการสูงสุดได้แถลงข้อเท็จจริงแล้วนั้น

เรื่องนี้ นายวงศ์สกุล กิตติพรหมวงศ์ อัยการสูงสุด เห็นว่าเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องเร่งรัดพิจารณาตรวจร่างสัญญาให้เสร็จสิ้นอย่างรวดเร็ว จึงมอบหมายให้คณะทำงานสำนักงานที่ปรึกษากฎหมาย โดยน.ส.นารี ตัณฑเสถียร อธิบดีอัยการ สำนักงานที่ปรึกษากฎหมาย ดำเนินการโดยเร่งด่วน จนการพิจารณาตรวจร่างสัญญาแล้วเสร็จในช่วงวันหยุดที่ผ่านมา ในวันเปิดทำการในวันนี้ สำนักงานอัยการสูงสุดจึงส่งคืนร่างสัญญาให้องค์การเภสัชกรรมไปดำเนินการต่อ

สำนักงานอัยการสูงสุดได้ตระหนักในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID19) ที่สังคมไทยเรากำลังเผชิญอยู่ และเห็นว่าเป็นสถานการณ์ที่ทุกคนในสังคมจะต้องร่วมมือร่วมใจ ในการฟันฝ่าปัญหาและอุปสรรคดังกล่าวให้ล่วงพ้นไป สำนักงานอัยการสูงสุดจึงให้ความสำคัญในเรื่องดังกล่าวนี้ เป็นอันดับแรก นาย ประยุทธ รองโฆษก อสส.เผยว่า ขณะนี้ไม่มีร่างสัญญาวัคซีนอยู่ในมือของสำนักงานอัยการเเล้ว

ต่อมา เสด็จฯ ไปยังบริเวณลานชั้น 1 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงปลูกต้นรวงผึ้ง จำนวน 1 ต้น สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงปลูกต้นรวงผึ้ง จำนวน 1 ต้น จากนั้นเสด็จเข้าพลับพลาพิธี ทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมถวายพระสงฆ์ ประทับพระราชอาสน์ ทรงหลั่งทักษิโณทก เสร็จแล้ว พระราชทานของที่ระลึกแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ในการจัดสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ ตามลำดับ ก่อนเสด็จฯ ไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการ ทรงลาพระสงฆ์ เสด็จฯ กลับ

ได้มีการเผยแพร่ถึงข่าวการเปิดให้ใช้บริการ ทางด่วน ได้ฟรี ๆ 3 เส้นทาง ในวันที่ 6 เมษายน หรือ วันจักรี นั้น ถือว่าเป็นข่าวจริง ตามที่มีการเผยแพร่ข้อมูลในสื่อต่างๆ เกี่ยวกับประเด็นเรื่อง วันจักรี 6 เม.ย. ประชาชนใช้บริการ ทางด่วน ได้ฟรี 3 เส้นทาง ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดย การทางพิเศษแห่งประเทศไทย กระทรวงคมนาคม พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลจริง

ยังไง? หมอโอภาส ชี้ไม่ใช่ ‘เอกสารหลุด’ แต่เป็น ‘เอกสารไม่จริง’

หมอโอภาส ให้สัมภาษณ์สวนทาง อนุทิน ยืนยันบันทึกประชุมไม่ใช่ ‘เอกสารหลุด’ แต่เป็น ‘เอกสารไม่จริง’ แม้อนุทินจะรับว่าเป็นเอกสารจริง นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ได้ให้สัมกาษณ์กรณีเอกสารหลุดที่อ้างว่าเป็นเอกสารจากวาระการประชุมเฉพาะกิจร่วมระหว่างคณะกรรมการด้านวิชาการ ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 คณะอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค คณะทํางานวิชาการด้านบริหารจัดการและศึกษาการให้บริการวัคซีน ซึ่งเป็นการประชุมเมื่อวันที่ 30 มิถุนายนที่ผ่านมา

โดย หมอโอภาส ระบุว่า เอกสารดังกล่าวไม่ใช่เอกสารฉบับจริงของที่ประชุม โดยวันนั้นเป็นการประชุมวิชาการ มี 3 คณะ คือ คณะกรรมการวิชาการตาม พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 คณะอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ใน พ.ร.บ. ความมั่นคงด้านวัคซีนของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ และคณะกรรมการวิจัยและวิชาการด้านบริหารจัดการและศึกษาการให้บริการวัคซีน

โดยผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้มีทั้งแบบประชุมผ่านออนไลน์ และประชุมในห้องประชุม ต้องการความเห็นที่หลากหลาย แต่ทั้งหมดเน้นเรื่องวิชาการ เกี่ยวกับวัคซีนต่างๆ รวมทั้งไฟเซอร์ว่าควรต้องฉีดอย่างไรต่อไป เพราะความรู้ใหม่ๆ เปลี่ยนแปลงเร็ว

นพ.โอภาส กล่าวว่า “เอกสารการประชุมที่มีการเผยแพร่ออกไปนั้น ไม่เรียกว่าเอกสารหลุด แต่เป็นเอกสารที่ไม่จริง เพราะคนเขียนสรุปไม่ใช่ฝ่ายเลขาของคณะกรรมการการประชุมนั้นๆ เขียนแบบอ่านเอาเอง ไม่มีแพตเทิร์นทางการ ไม่ใช่เอกสารที่หลุด แต่เป็นเอกสารที่ไม่จริง ส่วนที่ในการประชุมที่มีการเสนอความคิดเห็น อย่างไรเสียไม่มีข้อสรุปใดๆ ทั้งสิ้น”

นพ.โอภาส กล่าวว่า ปกติการประชุมวิชาการก็จะมีความคิดเห็นหลากหลาย เพื่อให้ได้ข้อสรุป คนเข้าร่วมก็แสดงความคิดเห็นได้ แต่ไม่ใช่ข้อสรุปของที่ประชุม จึงต้องดูบริบทว่า เขาพูดอะไร การเอาคำใดคำหนึ่งไปโค้ทอย่างเดียว ถือว่าไม่เป็นธรรม แต่การประชุมวันนั้น ตนก็ไม่ได้เข้าประชุม จึงไม่ทราบว่ามีการพูดอะไร อย่างไร แต่โดยมารยาทก็ไม่ควรพูด แต่ยืนยันว่า ไม่ใช่เอกสารหลุด แต่ไม่จริงเลย

สำหรับข้อสรุปของวัคซีนที่ไทยใช้ได้ผ่านการรับรองขององค์การอนามัยโลก และสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้ ซึ่งเราเอามาใช้ต้นปีที่ผ่านมา ก็ควบคุมสถานการณ์ที่สมุทรสาคร และลดการติดเชื้อได้ แม้แต่ภูเก็ตก็ลดได้ 80-90% ส่วนเชียงรายก็เช่นกัน พบว่า บุคลากรที่ฉีดวัคซีนซิโนแวคครบถ้วนก็มีประสิทธิผลป้องกันได้ แต่อย่างไรก็ตาม โควิดมีการกลายพันธุ์ตลอด ภายภาคหน้าจะเป็นอย่างไรก็ต้องติดตามข้อมูล สล็อตเว็บตรง , ฝากถอนไม่มีขั้นต่ำ เว็บตรง