การช่วยเหลือผู้ลี้ภัยที่มาถึงใหม่หลีกเลี่ยงความโดดเดี่ยวทางสังคมผ่านฟุตบอล

การช่วยเหลือผู้ลี้ภัยที่มาถึงใหม่หลีกเลี่ยงความโดดเดี่ยวทางสังคมผ่านฟุตบอล

Football United สร้างโอกาสให้กับเด็กและเยาวชนหลายพันคนผ่านความมหัศจรรย์ของฟุตบอล โดยมีเป้าหมายในการสนับสนุนผู้ลี้ภัยและเยาวชนที่เพิ่งเข้ามาใหม่และครอบครัวของ

พวกเขาในการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่สังคมออสเตรเลีย

ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2549 Football United ได้พัฒนามาเป็นโปรแกรมที่รวมกลไกที่มีประสิทธิภาพจำนวนมากสำหรับการมีส่วนร่วมและการมีส่วนร่วมของเยาวชนที่มีประสบการณ์ผู้ลี้ภัยหรือจากสถานการณ์ที่เสียเปรียบอื่นๆ เข้ากับชุมชนของพวกเขา พลังของฟุตบอลถูกนำมาใช้เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านการศึกษาและส่งเสริมความสามัคคีข้ามวัฒนธรรม นับตั้งแต่ก่อตั้ง Football United ได้ส่งมอบผลลัพธ์เชิงบวกให้กับผู้เข้าร่วมมากกว่า 6,000 คนในสามรัฐในออสเตรเลียและในเมียนมาร์ออสเตรเลียรับผู้ลี้ภัยและผู้อพยพด้านมนุษยธรรมมากกว่า 13,000 คนต่อปี และเยาวชนคิดเป็นสัดส่วนโดยรวมที่มากของผู้อพยพเหล่านี้ ตัวเลขที่เผยแพร่โดยรัออสเตรเลียแสดงให้เห็นว่า ก่อนหน้านี้ซิดนีย์รองรับโครงการย้ายถิ่นฐานใหม่สำหรับผู้ลี้ภัยชซีเรียและอิรักถึงร้อยละ 60 โดย 75% ของพวกเขาตั้งรกรากอยู่ในพื้นที่ที่ Football United ดำเนินโครงการการเปลี่ยนแปลงทางสังคมเกี่ยวกับฟุตบอลมาตั้งแต่ปี 2550

มีหลักฐานว่าครอบครัวผู้ลี้ภัยมีความเสี่ยงสูงต่อการแยกตัวทางสังคมในประเทศที่มีการตั้งถิ่นฐานใหม่ ความยากลำบากที่ต้องเผชิญ ได้แก่ ความจำเป็นในการเรียนรู้ภาษาใหม่ เจรจาค่านิยมทางวัฒนธรรมและสังคมที่แตกต่างกัน และจัดการกับความบอบช้ำทางอารมณ์ในอดีต การวิจัยและประสบการณ์ของ Football United แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าผู้คนจากภูมิหลังที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม พูดภาษาอังกฤษไม่ได้ ชนพื้นเมืองและ/หรือฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมต่ำก็มีอัตราการมีส่วนร่วมในระบบกีฬาชุมชนแบบดั้งเดิมที่ต่ำกว่ามาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับครอบครัวและเยาวชนผู้อพยพเพื่อมนุษยธรรมที่เพิ่งเข้ามาใหม่ ซึ่งมีปัญหาในการตั้งถิ่นฐาน เช่น การหางานทำ ที่พักอาศัยราคาไม่แพง และการตั้งรกรากให้บุตรหลานในโรงเรียนถูกมองว่าเป็นปัญหาเร่งด่วนมากกว่าการเล่นกีฬาของชุมชน

Football United จัดการกับปัญหาเหล่านี้โดยอาศัยพื้น

ฐานบนสมมติฐานที่ว่าตัวแปรเชิงโครงสร้างและกระบวนการทางสังคมดำเนินการในหลายระดับเพื่อส่งผลกระทบต่อสุขภาพและพฤติกรรมทางสังคม โปรแกรม Football United เปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้มีส่วนร่วมในกีฬาที่พวกเขารัก โดยมีโอกาสที่จะก้าวหน้าไปสู่บทบาทความเป็นผู้นำและการมีส่วนร่วมที่ระบบฟุตบอลจัดไม่สามารถให้ได้ Football United ทำงานร่วมกับผู้ให้บริการชุมชนและสถาบันการศึกษาเพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิสัมพันธ์ของชุมชนที่มีส่วนร่วมกับเด็ก เยาวชน และผู้ใหญ่ โดยพื้นฐานแล้ว ฟุตบอล ยูไนเต็ด เชื่อว่าเมื่อนำมาใช้อย่างเหมาะสมฟุตบอลเป็นสื่อกลางในอุดมคติที่จะช่วยให้การตั้งถิ่นฐานของเยาวชนสามารถบริการสนับสนุนอื่น ๆ ได้ร่วมกัน รวมถึงการส่งเสริมสุขภาพที่นำไปสู่ชุมชนและการเสริมสร้างพลัอำนาจส่วนบุคคล การดำเนินการและการวิจัยเก้าปีของ Football United แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนถึงผลกระทบเชิงบวกอย่างมีนัยสำคัญต่อความรู้สึกในตนเองของเยาวชนที่มีส่วนร่วม ความชื่นชม

และการมีส่วนร่วมกับเพื่อนฝูงจากภูมิหลังที่หลากหลาย การเรียนรู้จากการสัมภาษณ์พบความเชื่อมโยงที่ไม่คาดคิดระหว่างการเข้าร่วม Football United กับการเรียนภาษาอังกฤษ การมีส่วนร่วมในเชิงบวกกับโรงเรียน และการสร้างความมั่นใจในตนเองการมีส่วนร่วมและการมีส่วนร่วมของเยาวชนที่มีประสบการณ์ผู้ลี้ภัยหรือจากสถานการณ์ที่เสียเปรียบอื่นๆ เข้ากับชุมชนของพวกเขา พลังของฟุตบอลถูกนำมาใช้เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านการศึกษาและส่งเสริมควสามัคคีข้ามวัฒนธรรม นับตั้งแต่ก่อตั้ง Football United ได้ส่งมอบผลลัพธ์เชิงบวกให้กับผู้เข้าร่วมากกว่า 6,000 คนในสามรัฐในออสเตรเลียและในเมียนมาร์ออสเตรเลียรับผู้ลี้ภัยและผู้อพยพด้านมนุษยธรรมมากกว่า 13,000 คนต่อปี และเยาวชนคิดเป็นสัดส่วนโดยรวมที่มากของผู้อพยพเหล่านี้ ตัวเลขที่เผยแพร่โดยรัออสเตรเลียแสดงให้เห็นว่า ก่อนหน้านี้ซิดนีย์รองรับโครงการย้ายถิ่นฐาน